Fáilte go Ceacht.ie

Ceacht.ieIs tionscadal de chuid na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta é Ceacht.

Is é aidhm an tionscadail ná ábhar foghlama agus teagaisc atá nua-aimseartha agus dúshlánach a chur ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna.

Éist leis na húdáir, Aoife Ní Chonchúir agus Úna Nic Gabhann, ag labhairt faoi Ceacht anseo. Féach ar na podchraoltaí eile chun breis eolais a fháil faoi úsáid na n-ábhar seo agus faoi ghnéithe eile de mhúineadh na Gaeilge ag an dara leibhéal.

Beifear ag cur le hábhar an tsuímh go rialta le linn na scoilbhliana.

  • Acmhainní don Teastas Sóisearach
  • Acmhainní don Ardteist
  • Podchraoltaí.

Taighde faoi chruinneas Gaeilge in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge: Gliogáil ar an nasc

Ábhair Nua

Má theastaíonn uait go gcuirfear ríomhphost chugat nuair a chuirtear ábhair nua ar an suíomh cuir chugainn do sheoladh ríomhphoist anseo.

randomness